Group of employee people. Business team isolated on white background.

 

 

·         Mjek profesional

·         Anestezist

·         Infermier mashkull

·         Infermier intensiv

·         Infermier klinike

·         Infermier në Nefrologjia

·         Infermier në onkologji

·         Infermier në shërbimin e endoskopisë

·         Infermier paliativ

·         Infermier në psikiatri

·         Infermier rehabilitimi

.         Fizeoterapi

·         Teknik anestezie

.         Teknik Laboratori

.         Teknik imazherie  MTRA

·         Punonjësit salle operacioni

·         Asistent operacioni

·         Kryeinfermier

·         Infermier ambulance

·         Ndihmës infermier klinike rehabilitimi

·         Ndihmës infermier onkologjie

·         Ndihmës infermier paliativ

·         Ndihmës infermier psikiatik

·         Ndihmës infermier ortoped

·         Ndihmës infermier nefrologji

·         Ndihmës infermier onkologji

·         Ndihmës infermier endoskopi

·         Ndihmës infermier paliativ

·         Ndihmës infermier psikiatrie

·         Mjekë të dëgjimit

·         Teknik ortopedike

·         Inxhinier mekatronik

·         Ekspert i sistemeve mekatronike

·         Mekatronik bachelor

·         Teknik mekatronik

·         Inxhinier elektronik

·         Inxhinier i industrisë elektronike

·         Inxhinier në Teknologji Industriale

·         Inxhinier ndërlidhës

·         Teknik për mjetet automatike

·         Teknik në sistemet autonome robotikë

·         Elektroteknik

·         Inxhinieri ndërtimi

·         Inxhinier rrufepritësish

·         Inxhinier elektrik

·         Elektricist

·         Inxhinier i Elektronikës infrastrukturore

·         Teknik i pajisjeve elektronike

·         Mekanik i Makinave elektronike

·         Inxhinieri industriale

·         Teknik i pajisjeve fiskale

·         Teknik i objekteve elektronike

·         Programues elektronike

·         Elektricist

·         Inxhinieri industriale

·         Montues pajisjesj elektrike

·         Instalues i linjës elektrike

·         Elektroteknik bachelor

·         Projektues Elektronikë

·         Menaxher procesorësh

·         Master në elektroteknike

·         Elektroteknik i mjeteve industriale

·         Master i teknologjisë së informacionit

·         Hidraulik ndërtimesh

·         Izo-hidraulik

·         Hidraulik

·         Montues sistemesh sanitare

·         Elektricist

·         Teknik kondicionerësh

·         Teknik elektroshtëpiakesh

·         Rregullues frigoriferiTeknologji ftohje

·         Arkitekt

·         Projektues sistemesh ngrohëse

·         Instalues pajisjesh ngrohëse

·         Instalues pajisjesh ftohje

·         Instalues stufe

·         Inxhinier i transportit hekurudhor

·         Inxhinier në shërbimet operative

·         Inxhinier në infrastrukturë

 ·        Gastronomi

·         Kuzhinier

·         Kamarier

·         Bukëpjekës

·         Shofer treni

.         Shofer kamioni