Impresumi

Puna EU Contact Solution SHPK
Rr. Tirana, Bll. C, Nr. 12
10000 Prishtinë
+377 45 119 000
www.puna-eu.de
info@puna-eu.de

Numri i biznesit: 71233448

Drejtori: Gëzim Mehmeti

Numri fiskal:601565891

Faqja e internetit është zhvilluar nga Vullkan. G.