Ju mund të aplikoni përmes postës, email-it apo të plotësoni formen "Apliko Online"
Mjek

Mjekë, Stomatologë & Farmacistë

Që ndërmjetësimi për gjetjen e një vendi pune në cilësinë e mjekut në shtetin gjerman të jetë i suksesshëm, përveç shkollimit, studimit adekuat nevojiten edhe disa cilësi tjera shumë me rendësi që kompania jonë i posedon.
IT

IT, Inxhinierë

Ju jeni specialist në sektorin e teknologjisë informative, telekomunikacionit, programimit elektronik, apo jeni inxhinier elektronik etj. dhe dëshironi punë në EU-Gjermani, atëherë me ne jeni në rrugën e duhur. Ne ju ndihmojmë që ta gjeni vendin e punës që bazohet në aftësitë e juaja dhe që përputhet me qëllimet dhe vizionin e juaj.
Bissone, Switzerland - 22 May 2009: Street workers pouring cement with a pump into a highway construction at Bissone on Switzerland

Ndërtimtari

Gjetja e një vendit të duhur pune që ju e kërkoni dhe dëshironi, paraqet një gurthemel të rëndësishëm për karrierën dhe të ardhmen tuaj. Kërkesat në rritje për punësim në sektorin e ndërtimtarisë në EU, veçanërisht në Gjermani është një rast i volitshëm që Ju ta gjeni vendin e duhur të punës. Përvoja, Kontaktet dhe shërbimet tona ju garanton shërbime cilësore në plotësimin e dëshirave tuaj si dhe realizimin e suksesshëm të ndërmjetësimit të punës.
Infermierët

Infermierë

Kërkesat në rritje për punësim në Gjermani dhe në EU për infermierë, mami, dhe motër medicinale paraqet një rast të volitshëm që Ju ta gjeni vendin e duhur të punës.
Mjek
Anestezist
Infermier
Infermier intensiv
Infermier klinike
Infermier në Nefrologjia
Infermier në onkologji
Infermier në shërbimin e endoskopisë
Infermier paliativ
Infermier në psikiatri
Infermier rehabilitimi
Teknik anestezie
Teknik Laboratori
Punonjësit salle operacioni
Asistent operacioni
Kryeinfermier
Fizeoterapi
Infermier ambulance
Ndihmës infermier klinike rehabilitimi
Ndihmës infermier onkologjie
Ndihmës infermier paliativ
Ndihmës infermier psikiatik
Ndihmës infermier ortoped
Ndihmës infermier nefrologji
Ndihmës infermier onkologji
Ndihmës infermier endoskopi
Ndihmës infermier paliativ
Ndihmës infermier psikiatrie
Mjekë të dëgjimit
Teknik imazherie MTRA
Teknik ortopedike
Inxhinier mekatronik
Ekspert i sistemeve mekatronike
Mekatronik i diplomuar
Teknik mekatronik
Inxhinier elektronik
Inxhinier i industrisë elektronike
Inxhinier në Teknologji Industriale
Inxhinier ndërlidhës
Teknik për mjetet automatike
Teknik në sistemet autonome robotike
Elektroteknik
Gastronomi                                                          
Bukëpjekës 
 

Inxhinier rrufepritësish
Inxhinier ndërtimi
Inxhinier për rrufepritës
Inxhinier elektrik
Elektricist
Inxhinier i Elektronikës infrastrukturore
Teknik i pajisjeve elektronike
Mekanik i Makinave elektronike
Inxhinieri industriale
Teknik i pajisjeve fiskale
Teknik i objekteve elektronike
Programues i elektronikës
Elektricist
Inxhinier industrial
Montues i pajisjeve elektrike
Instalues i linjës elektrike
Elektroteknik i diplomuar
Projektues në Elektronikë
Menaxher procesorësh
Magjistër në elektroteknike
Elektroteknik i mjeteve industriale
Magjistër i teknologjisë së informacionit
Hidraulik në ndërtimtari
Izo-hidraulik
Hidraulik
Montues sistemesh sanitare
Elektricist
Teknik kondicionerësh
Teknik elektroshtëpiakë
Rregullues frigoriferi i Teknologjisë së ftohjes
Arkitekt
Projektues i sistemeve të ngrohjës
Instalues i pajisjeve ngrohëse
Instalues pajisjesh ftohëse
Instalues stufe
Inxhinier i transportit hekurudhor
Inxhinier në shërbimet operative
Inxhinier në infrastrukturë
Shofer kamioni
Shofer treni